Juniorverksamhet

Juniorer på klubben är en del av den idrottsliga legitimitet en förening kan ha stor glädje och nytta av. Tyvärr är antalet juniorer i Golfsverige en nedåtgående trend sedan några år, där minskad verksamhet leder till färre aktiva juniorer.

En viktig del av Idrottssverige är att bidra med en plattform för människor att lära och utvecklas. Där är juniorverksamheten en viktig del. Vi vill att så många som möjligt ska vara aktiva inom golfen så länge som möjligt.

En bra juniorverksamhet bidrar till en klubb med större mångfald, bättre framtidsutsikter och möjlighet till god ekonomi. För att nå dit behöver ni i styrelsen ha en tydlig riktning om att juniorverksamhet är viktigt och att rätt resurser finns på plats.

Tre faktorer för bra juniorverksamhet

  • Tydligt ledarskap där styrelsen visar att det är en viktig verksamhet
  • Tränare och/eller ledare som får ett tydligt uppdrag och uppmuntran kring juniorverksamheten
  • Våga starta enkelt och bygg sedan en ledarstruktur som ryggrad i verksamheten kring idrotts- och juniorutvecklingen

Utbildning på SGF

Svenska Golfförbundet har en utbildningstrappa för ledare som vill jobba med juniorverksamhet, från en enkel start till mer fördjupande utbildningar.

Läs mer om juniorverksamhet på golf.se

Fundera på…

Hur ser juniorverksamheten ut på din klubb?

Vad kan ni göra för att främja juniorverksamhet på klubben?