Golfens jämställdhetsutbildning.

Vision 50/50 för nytillkomna.

Välkommen till en grundutbildning inom idrott, golf och jämställdhet, för dig som är ny på en klubb som redan genomfört Vision 50/50. Genom texter, filmer, bilder, poddar och quiz får du ta del av forskning, fakta och insikter kring genus och organisation, utifrån områdena makt, struktur och kultur.

Du kommer också att få sätta på dig jämställdhetsglasögon och ge dig ut och spana i verkligheten – på din egen klubb, inom Golfsverige och i samhället i stort.

Logga in för att komma åt utbildningen

Du loggar in med Golf-ID och lösenord. Samma som du använder till Min Golf. 

Nivå.

Avancerad.

Typ av utbildning.

Digital.

Tid.

125 min.

Din golfklubb är med på resan.

Utbildningen riktar sig till dig som blivit anställd eller ideellt engagerad i en golfklubb eller ett golfdistriktsförbund som redan genomgått det ettåriga klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Här får du ta del av det teoretiska innehållet, och får kunskap och insikter som hjälper dig att aktivt kunna delta i klubbens eller distriktets fortsatta förändringsarbete.

Innehåll.

» Det här är en självklarhet om
man vill hänga med i
utvecklingen i samhället.
Lilian Berndtsson,  Chalmers GK.

Kursinformation

Kurs instruktör

Anders Almgren Anders Almgren Author

Vision 50/50 för nytillkomna.

GRATIS

Välkommen!

1. Introduktion till idrott och jämställdhet.

2. Makt.

3. Struktur.

4. Kultur.

5. Vad är problemet?

6. Vart är vi på väg?

7. Att hantera motstånd.

8. Börja agera.

Innehåll

Vision 50/50 för nytillkomna.

klar

Pågår

 • Välkommen!
  • Introduktion.
 • 1. Introduktion till idrott och jämställdhet.
  • Golf och jämställdhet.
  • Jämställdhetsarbete inom idrotten.
  • Idrottens jämställdhetsmål.
  • Hur ser det ut inom golfen?
 • 2. Makt.
  • Makt: Formell och informell.
  • Makten inom svensk idrott.
  • Tre nivåer av makt.
  • Genussystemet inom idrotten.
  • Män väljer män.
 • 3. Struktur.
  • Struktur: Antalet spelar roll.
  • Antal, segregering och makt.
  • Historien om Purl.
  • Minoritetens dilemma.
  • Minoritetseffekter inom golfen.
  • Problemen minskar vid andelen 35/65.
  • Normmedvetenhet.
  • Hur spelar antalet roll i din klubb?
 • 4. Kultur.
  • Kultur: Det alla tar för givet.
  • Synlig och osynlig kultur.
  • Manligt och kvinnligt.
  • Åtta aspekter som påverkar kulturen.
  • Spaning på kulturen.
 • 5. Vad är problemet?
  • Introduktion till problem.
  • Tårtmetaforen.
  • Vad är problemet?
  • Två spår i förändringsarbete.
 • 6. Vart är vi på väg?
  • Introduktion till inriktning.
  • Fyra V i klubbutveckling.
  • Att formulera mål.
  • Mätpunkter.
  • Rutiner och aktiviteter.
 • 7. Att hantera motstånd.
  • Introduktion till motstånd.
  • Motståndspodden.
  • Motstånd i jämställdhetsarbete.
  • Minska motståndet med två agendor.
 • 8. Börja agera.
  • Introduktion till börja agera.
  • Handfasta tips för klubben.
  • Tips till dig som jämställdhetsambassadör.
  • Riktade kvinnosatsningar – risker och möjligheter.
  • Fördjupning och inspiration.

Logga in

 • Använd samma inloggningsuppgifter som i Min Golf.
 • Skriv med strecket i ditt Golf-ID (ex: 830510-001).

Genom att logga in godkänner du användarvillkoren för utbildningssajten.