Välkommen till Sveriges vackraste arbetsplats.

Arbeta på golfbana.

Golfbanan kan vara en av världens vackraste arbetsplatser. Att arbeta på en golfbana innebär en rad olika arbetsuppgifter, skyldigheter och rättigheter. 

I den här introduktionen får du en inblick i vad golf och en golfbana är samt hur den sköts. Du kommer också få lära dig säkerhetsaspekter i arbetsmiljön och samspelet med spelare.

Logga in för att starta utbildningen.

Du loggar in med Golf-ID och lösenord. Samma som du använder till Min Golf.
Har du inget Golf-ID kan du registrera dig med din mailadress. 

Så här går utbildningen till.

Se filmen om hur det är att jobba på en golfbana.

» Efter utbildningen kan
du bland annat vidareutbilda
dig till greenkeeper.

Andra utbildningar från Svenska Golfförbundet.

Bana.

Grund-utbildning bana.

Bana.

Vidare-utbildning bana.

Bana.

Högre greenkeeperutbildning.

Stort tack till Isabergs Golfklubb och Örebro City Golf & Country Club som gjorde utbildningen möjlig.

Kursinformation

Uppskattad tid: 90 min

Kurs instruktör

Anders Almgren Anders Almgren Författare

Arbeta på golfbana.

GRATIS

Innehåll

Arbeta på golfbana

klar

Pågår

 • Välkommen till golfen.
  • En fantastisk arbetsplats.
  • Golfens historia.
  • Din arbetsplats.
 • Golfen som arbetsplats.
  • Golfupplevelsens pusselbitar.
  • Anläggningens förutsättningar.
  • Gemensamt för all golfbaneskötsel.
  • Klubbens maskinpark.
  • Så blir du en bra medarbetare.
 • Golfbanan.
  • Vad är en golfbana?
  • Golfbanans delar.
  • Tee.
  • Fairway.
  • Ruff.
  • Green.
  • Hinder.
  • Bunkrar.
 • Golfbaneskötsel
  • Faktorer som påverkar banans spelyta.
  • Moment i skötseln.
  • Gödsel och bevattning.
 • Säkerhet
  • Säkerhet på golfbanan.
  • Säker arbetsmiljö.
  • Checklista för säker arbetsmiljö.
  • Samspelet med spelarna.
 • Avslutning
  • Bra jobbat!

Logga in

 • Använd samma inloggningsuppgifter som i Min Golf.
 • Skriv med strecket i ditt Golf-ID (ex: 830510-001).

Genom att logga in godkänner du användarvillkoren för utbildningssajten.