Golfens jämställdhetsutbildning.

Vision 50/50 för nytillkomna.

Välkommen till en grundutbildning inom idrott, golf och jämställdhet, för dig som är ny på en klubb som redan genomfört Vision 50/50. Genom texter, filmer, bilder, poddar och quiz får du ta del av forskning, fakta och insikter kring genus och organisation, utifrån områdena makt, struktur och kultur.

Du kommer också att få sätta på dig jämställdhetsglasögon och ge dig ut och spana i verkligheten – på din egen klubb, inom Golfsverige och i samhället i stort.

Vision 50/50 för nytillkomna.

FREE

Nivå.

Avancerad.

Typ av utbildning.

Digital.

Tid.

125 min.

Din golfklubb är med på resan.

Utbildningen riktar sig till dig som blivit anställd eller ideellt engagerad i en golfklubb eller ett golfdistriktsförbund som redan genomgått det ettåriga klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Här får du ta del av det teoretiska innehållet, och får kunskap och insikter som hjälper dig att aktivt kunna delta i klubbens eller distriktets fortsatta förändringsarbete.

Innehåll.

Så här går utbildningen till.

Börja med att logga in. Använd Golf-ID och lösenord. Samma som du använder till Min Golf.
Har du inget Golf-ID kan du skaffa ett på golf.se eller fråga någon på din golfklubb. 
Väl inne i utbildningen går du igenom innehållet och svarar på testfrågor.  
När du är färdig med ett kapitel markerar du det som klart och går vidare till nästa del. 
När du har gått igenom hela utbildningen får du en bekräftelse att du är klar och godkänd. 

Se filmen om Vision 50/50 och varför Golfsverige behöver arbeta med jämställdhet.

» Det här är en självklarhet om
man vill hänga med i
utvecklingen i samhället.
Lilian Berndtsson,  Chalmers GK.

Course Information

Course Instructor

Anders Almgren Anders Almgren Author

Vision 50/50 för nytillkomna.

FREE

Välkommen!

1. Introduktion till idrott och jämställdhet.

2. Makt.

3. Struktur.

4. Kultur.

5. Vad är problemet?

6. Vart är vi på väg?

7. Att hantera motstånd.

8. Börja agera.

Innehåll

Vision 50/50 för nytillkomna.

klar

Pågår

 • Välkommen!
  • Introduktion.
 • 1. Introduktion till idrott och jämställdhet.
  • Golf och jämställdhet.
  • Jämställdhetsarbete inom idrotten.
  • Idrottens jämställdhetsmål.
  • Hur ser det ut inom golfen?
 • 2. Makt.
  • Makt: Formell och informell.
  • Makten inom svensk idrott.
  • Tre nivåer av makt.
  • Genussystemet inom idrotten.
  • Män väljer män.
 • 3. Struktur.
  • Struktur: Antalet spelar roll.
  • Antal, segregering och makt.
  • Historien om Purl.
  • Minoritetens dilemma.
  • Minoritetseffekter inom golfen.
  • Problemen minskar vid andelen 35/65.
  • Normmedvetenhet.
  • Hur spelar antalet roll i din klubb?
 • 4. Kultur.
  • Kultur: Det alla tar för givet.
  • Synlig och osynlig kultur.
  • Manligt och kvinnligt.
  • Åtta aspekter som påverkar kulturen.
  • Spaning på kulturen.
 • 5. Vad är problemet?
  • Introduktion till problem.
  • Tårtmetaforen.
  • Vad är problemet?
  • Två spår i förändringsarbete.
 • 6. Vart är vi på väg?
  • Introduktion till inriktning.
  • Fyra V i klubbutveckling.
  • Att formulera mål.
  • Mätpunkter.
  • Rutiner och aktiviteter.
 • 7. Att hantera motstånd.
  • Introduktion till motstånd.
  • Motståndspodden.
  • Motstånd i jämställdhetsarbete.
  • Minska motståndet med två agendor.
 • 8. Börja agera.
  • Introduktion till börja agera.
  • Handfasta tips för klubben.
  • Tips till dig som jämställdhetsambassadör.
  • Riktade kvinnosatsningar – risker och möjligheter.
  • Fördjupning och inspiration.