4. Banvärdering och banuppsättning.

4. Banvärdering och banuppsättning.

Få en ökad förståelse för vad bättre spelupplevelse är, faktorer som påverkar samt förändringar som kan förbättra spelupplevelsen för olika spelarkategorier. Klubben ska också få en ökad insikt i klubbens identitet och målsättning. 

Course Information

Del 3

FREE
En del av programmet: