Bättre spelupplevelse

Spelytorna.

Varmt välkommen till tredje kapitlet i bättre spelupplevelse.

I den här delen kommer du att få titta närmare på hur spelytorna kan påverka spelupplevelsen. Hur kan långsiktiga val och daglig skötsel av golfbanans spelytor gynna upplevelsen för fler.

Del 3

GRATIS

Innehåll.

 • Välkommen!
  • Spelytorna.
 • Varför är spelytorna så viktiga?
  • Den perfekta spelupplevelsen
 • Långsiktiga val
  • Det är viktigt att tänka långsiktigt
  • Gräs
  • Bevattning
  • Dränering
  • Klipplinjer
  • Naturen
  • Träd och buskar
 • Skötsel som påverkar spelupplevelsen
  • Att sköta smart
  • Fairways
  • Tee
  • Bunkrar
  • Greener
  • Ruffområden
  • Trädvård
  • Vatten och pliktområden
  • Banmarkeringar
 • Kommunikation ger spelglädje
  • Skapa förståelse och stolthet
 • Spana och reflektera
  • Från verkligheten
  • Börja fundera redan nu

Kursinformation

Kurs instruktör

Anders Almgren Anders Almgren Författare

Del 3

GRATIS