Arbeta på golfbana

Golfbanan kan vara en av världens vackraste arbetsplatser. Att arbeta på en golfbana innebär en rad olika arbetsuppgifter, skyldigheter och rättigheter. I den här introduktionen får du en inblick i vad golf och en golfbana är samt hur den sköts. Du kommer också få lära dig säkerhetsaspekter i arbetsmiljön och samspelet med spelare.

Course Information