Välkommen till Sveriges vackraste arbetsplats.

Arbeta på golfbana.

Golfbanan kan vara en av världens vackraste arbetsplatser. Att arbeta på en golfbana innebär en rad olika arbetsuppgifter, skyldigheter och rättigheter. I den här introduktionen får du en inblick i vad golf och en golfbana är samt hur den sköts. Du kommer också få lära dig säkerhetsaspekter i arbetsmiljön och samspelet med spelare.

Arbeta på golfbana.

FREE

Nivå.

Lätt.

Typ av utbildning.

Digital.

Tid.

125 min.

För dig som.

Den här utbildningen är för dig som ska börja jobba med banarbete på golfbana. 

Innehåll.

Så här går utbildningen till.

Börja med att logga in. Lösenord får du direkt till din mejladress.
Väl inne i utbildningen kan du välja fritt vilket avsnitt du vill börja med.
När du är färdig med ett kapitel så blir den klarmarkerad och när du väl har gått igenom
hela utbildningen får du en bekräftelse att du är klar och godkänd.

Se filmen om hur det är att jobba på en golfbana.

» Efter utbildningen kan
du bland annat vidareutbilda
dig till Greenkeeper.

Andra utbildningar från Svenska Golfförbundet.

Bana.

Grundutbildning bana.

Bana.

Vidare-utbildning bana.

Bana.

Högre greenkeeper-utbildning.

Course Information

Course Instructor

Anders Almgren Anders Almgren Author

Arbeta på golfbana.

FREE