Bättre spelupplevelse

Om utbildningen

Bra länkar

Mallar, posters och annat bra kommunikationsmaterial som du kan använda på klubben. 

Ta reda på vad klubbens medlemmar tycker och hur spelet ser ut på klubben. Medlemsundersökning, analys och statistik finns i GIT. 

Ett utbildningsprogram framtaget av