Verksamhetsplanen är en central del av styrningen på er golfklubb. Vad bidrar en genomarbetad verksamhetsplan till?