Vad kan konsekvenserna bli av homo- och heterosocialitet i en valberedning?