Svenska Golfförbundet (SGF) organiseras i en representativ demokrati. Klubben och golfdistrikten väljer representanter som företrädare. Vad kallas det högst beslutande organet inom SGF?