Styrelsen och medlemmarna har ansvar för klubbens ekonomi. Kan styrelsen bli skadeståndsskyldig gentemot föreningen?