Styrelsen behöver ha koll på omvärlden för att kunna utveckla klubben i rätt riktning. Vad konkurrerar med golfklubben i stor utsträckning i dag? (Fler svar kan vara rätt)