Stadgarna i golfklubben utgör grunden för verksamheten. Hur kan styrelsen eller medlemmarna föreslå ändringar i stadgarna?