Multifunktionell eller mångfunktionell anläggning är ett sätt för golfklubben att uppvisa mångsidighet och relevans. Vad kan detta innebära? (Flera svar kan vara rätt)