Marknadsföring är viktigt för golfklubben, både för att attrahera medlemmar och för att få folk att spela golf överhuvudtaget. Vad kan du tänka på i marknadsföringen av er golfklubb. (Flera svar kan vara rätt)