Kommunen har en central roll i att nå de globala hållbarhetsmålen. Vad ska du tänka på när du tar kontakt med kommunen? (Flera svar är rätt)