I huvudsak särbehandlas inte idrotten. Men i vilken lagstiftning finns tydliga undantag?