Hur kan du bidra till ökad legitimitet för golfanläggningen i det lokala samhället?