Hur förändras klubbens roll när det nya regelverket träder i kraft?