Hållbarhet är ofta förknippat med miljö och klimat, men vilka två andra aspekter är också en del av hållbarhetsbegreppet? (Flera svar är rätt)