Golfanläggningen kan nyttjas av fler än bara golfare. Vad innebär begreppet multifunktion? (Flera svar är rätt)