Ett räkenskapsår ska omfatta 12 månader. Måste räkenskapsåret följa kalenderåret? (1:a januari – 31 december)