Ett komplement eller alternativ till att anställa personal i klubben kan vara att lägga delar av verksamheten på entreprenad. Vilka verksamheter är vanliga att lägga ut på entreprenad? (Flera svar kan vara rätt)