Enligt Golfsveriges beslutade verksamhetsinriktning ska Golfsverige fokusera på fyra områden inom hållbarhet som i sin tur innehåller sex av de globala målen. Vilka är de fyra områdena? (Flera svar är rätt.)