Det finns ingen speciallagstiftning för ideella föreningar. Men vad reglerar idrottsrörelsen?