Det är viktigt att ha rätt förutsättningar för att kunna sätta en bra budget. Vad kan styrelsen göra för att få till en så bra budget som möjligt? (Två svar är rätt)