Det är vanligt att personal anställda i ett GolfAB ansvarar för drift och skötsel. Ansvarar styrelseledamot i golfklubben för den personalen?