Du undviker att störa kollegor med kontrollfrågor…