Både en golfklubb och ett golfbolag kan ansluta till SGF. Vilka krav måste uppfyllas för att få tillhöra SGF? (Två svar är rätt)