Att sätta upp bra mål för verksamheten skapar rätt förväntningar hos medlemmarna. Hur långt bör långsiktiga mål sträcka sig?