Alla arbetsgivare måste följa arbetsmiljölagen som syftar till ingen ska skadas eller bli sjuk på jobbet. Vad är ett exempel på ansvar arbetsgivaren har?