Vad innebär det att genussystemet skapas i relation mellan manligt och kvinnligt?