Vilket / vilka av dessa mänskliga beteenden används vid social hacking (flera kan vara rätt)?