Om du flyttar innehållet i ett mail till ett worddokument kan du spara det längre än vad GDPR tillåter?