En gemensam bild av anläggningen kan delas upp i olika perspektiv. Vilka?