Att golf tar en stor yta i anspråk är en generell svaghet inom golfen. Vilket är ett annat exempel på en svaghet?