Det huvudsakliga syftet med Golfens hållbarhetsarbete är att öka legitimiteten för sporten och anläggningarna. Vad ska det leda till? (Flera svar är rätt.)