Från och med 2020 blir det tydligt vad spelaren behöver klara av för att få Grönt Kort. Vilka är kraven för att klubben ska kunna aktivera det gröna kortet? (Flera svar kan vara rätt)