För ”Säker golf” krävs ett samspel mellan golfspelare, banpersonal och andra som vistas i närheten av spelet. Vilket ansvar har styrelsen som arbetsgivare? (Flera svar kan vara rätt)