Om en golfklubb har personal anställd, vem ansvarar för arbetsmiljön?