Som medlem i Riksidrottsförbundet är golfklubben försäkrad genom RF Föreningsförsäkring Bas. Vad omfattar bland annat försäkringen? (Flera svar kan vara rätt)