Verksamhetsberättelsen är en årlig historisk beskrivning av verksamheten och ska upprättas varje år till årsmötet. Vad kan en verksamhetsberättelse summera? (Flera svar kan vara rätt)