Verksamhetsplanen tas fram av styrelsen och beslutas av årsmötet. Den ska innehålla allt som klubben vill göra under året. När ska den tas fram?