Det är viktigt att det som sägs och beslutas om på ett styrelsemöte dokumenteras i ett protokoll. Får vem som helst läsa styrelsens protokoll?