Dagordningen för ett styrelsemöte är viktig. Den gör bland annat att styrelseledamöter kan komma förberedda till mötet. Vilka stående punkter bör alltid vara med? (Två svar är rätt)