En kommitté bildas för att jobba med vissa typer av frågor på klubben. Det bör finnas en arbetsbeskrivning för kommittén. Vad bör mer finnas i en kommitté?