Styrelsen har det yttersta ansvaret att styra verksamheten mot uppsatta mål. Var beviljas styrelsen ansvarsfrihet?