Sättet en golfklubb och ett golfbolag ansluter sig till SGF skiljer sig åt. På vilket sätt är ett golfbolag anslutet till SGF?