Att vara med i SGF medför både rättigheter och skyldigheter. För ett golfbolag finns dessa i associationsavtalet. Var framgår dessa för en golfklubb?